• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  calibration markers

  Giải thích VN: Các ghi chú được hiển thị dưới dạng số trên màn hình ra đa cho biết giá trị các yếu tố thay đổi như trụ, thời gian hay khoảng [[cách. ]]

  Giải thích EN: The marks presented digitally on a radar screen that show the values for navigational factors, such as bearing, distance, or time.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X