• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  graphitic

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  graphite
  cấu trúc grafit
  graphite structure
  grafit Acheson
  Acheson graphite
  grafit bôi trơn
  lubricating graphite
  grafit dạng cầu
  spheroidal graphite
  grafit dạng keo
  colloidal graphite
  grafit khoáng
  mineral graphite
  grafit khử bông
  deflocculated graphite
  grafit mạch
  vein graphite
  grafit nhân tạo
  artificial graphite
  grafit nung lại
  temper graphite
  grafit tái nung
  temper graphite
  grafit tấm
  flake graphite
  grafit tự nhiên
  natural graphite
  mỡ grafit
  graphite grease
  sơn grafit
  graphite paint
  sự bôi trơn bằng grafit
  graphite lubrication
  đá phiến chứa grafit
  graphite schist
  đá phiến grafit
  graphite slate
  điện cực grafit
  graphite electrode

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X