• Thông dụng

  Finish speaking.
  xin cảm ơn tất cả các vị tôi xin hết lời
  Thank you all, I have finished speaking.
  Exhaust one's argument (words).
  Đã hết lời không kết quả
  To have exhausted one's arguments without any results.
  Hết lời khen
  to be unable to find any more words of praise for someone.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X