• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  two-step grooving system

  Giải thích VN: Một phương pháp cuộn dây chão cáp trong đó một nửa dây chạy song song với mặt trống sau đó vòng qua phần đầu của vòng quấn kế [[tiếp. ]]

  Giải thích EN: A method of winding wire or rope in which for one-half turn the rope is parallel to the drum's flanges and then it crosses over to begin the next wind. Also, counterbalance system.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X