• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bottled gas
  liquefied gas
  bình chứa khí hóa lỏng
  liquefied gas container
  bình chứa khí hóa lỏng
  liquefied gas storage vessel
  cấp khí hóa lỏng
  liquefied gas supply
  dòng khí hóa lỏng
  liquefied gas stream
  hệ (thống) làm lạnh khí hóa lỏng
  liquefied gas refrigeration system
  hệ (thống) truyền khí hóa lỏng
  liquefied gas transfer system
  hệ thống làm lạnh khí hóa lỏng
  liquefied gas refrigeration system
  hệ thống truyền khí hóa lỏng
  liquefied gas transfer system
  khí hóa lỏng lạnh
  cold liquefied gas
  sự cấp khí hóa lỏng
  liquefied gas supply
  thùng chứa khí hóa lỏng
  liquefied gas container
  liquid air

  Giải thích VN: Không khí bị hóa lỏng bằng nén hay làm [[lạnh. ]]

  Giải thích EN: Air that has been liquefied by compression or cooling.

  liquid gas
  dàn bay hơi khí hóa lỏng
  liquid gas vaporizer
  giàn bay hơi khí hóa lỏng
  liquid gas vaporizer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X