• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  inhabited building distance

  Giải thích VN: một khoảng cách tối thiểu được phép nằm giữa vị trí khả năng xảy ra hỏa hoạn sát với tòa nhà hoặc khu vực lắp [[ráp. ]]

  Giải thích EN: The minimum distance allowed between the site of a possible explosion and the nearest building or area of assemblage.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X