• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  material well

  Giải thích VN: Trong quá trình đúc nhựa, một khoang được nung nóng bao gồm nhựa để uốn theo khuôn với một vật liệu thêm vào để duy trì áp suất trong suốt thời gian [[đúc. ]]

  Giải thích EN: In the process of the transfer molding of plastics, a heated chamber that contains the plastic to be forced into the mold plus additional material to maintain pressure during the cure time.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X