• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  saw frame

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  buck

  Giải thích VN: Khung của một cửa hoàn [[thiện. ]]

  Giải thích EN: The frame for a finished door.

  door aperture
  door case
  door casing
  door frame
  đường soi khung cửa
  door frame rabbet
  double frame
  frame
  Bộ xử khung của Frame Relay
  Frame Relay Frame Handler (ERFH)
  cần (khung) cưa
  saw frame
  khung cửa chớp
  louvre frame
  khung cửa cứng
  semi-rigid frame
  khung cửa lật
  trapdoor frame
  khung cửa sập
  trapdoor frame
  khung cửa sổ
  leant window frame
  khung cửa sổ
  window frame
  khung cửa sổ con (trên cửa lớn)
  transom frame
  khung cửa sổ nhiều cánh
  multisash window frame
  thanh trên (của khung cửa sổ)
  head rail (ofwindow lattice frame)
  đường (bào) soi cắt nước của khung cửa sổ
  window frame rabbet
  đường soi khung cửa
  door frame rabbet
  gate frame
  jamb lining

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X