• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  gray cast iron

  Giải thích VN: Kim loại xám, trong quá trình rắn lại, cho phép lớp than chì lớn hơn, làm giảm độ bền tính dễ kéo [[sợi. ]]

  Giải thích EN: Cast iron that, during solidification, permits graphite flakes to grow, which reduces the strength and ductility.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X