• Thông dụng

  Danh từ.
  prism.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  prism
  hệ lăng kính Rislay
  Rislay prism system
  kính quang phổ lăng kính
  prism spectroscope
  lăng kính Amici
  roof prism
  lăng kính Cornu
  Cornu's prism
  lăng kính Dove
  Dove prism
  lăng kính Foucault
  Foucault prism
  lăng kính gây lệch
  deviation prism
  lăng kính lật hình
  erecting prism
  lăng kính lật hình
  reversing prism
  lăng kính mái
  roof prism
  lăng kính nhìn thẳng
  roof prism
  lăng kính Nicol
  Nicol prism
  lăng kính phản xạ
  reflecting prism
  lăng kính phản xạ
  refracting prism
  lăng kính quang (học)
  optical prism
  lăng kính quay
  rotating prism
  lăng kính rỗng
  hollow prism
  lăng kính tách màu
  prism beam-splitter
  lăng kính tán sắc
  dispersing prism
  lăng kính vật kính
  objective prism
  lăng kính vuông góc
  right angle prism
  lăng kính vuông góc
  right-angled prism
  lăng kính Wollaston
  Wollaston prism
  máy quang phổ lăng kính
  prism spectrograph
  mức lăng kính
  prism level
  ống nhòm dùng lăng kính
  prism binocular
  ống nhòm lăng kính
  prism binoculars
  prism of glass
  prismatic
  kính thiên văn dùng lăng kính
  prismatic astrolabe
  màu quang phổ (lăng kính)
  prismatic colour
  máy quang phổ lăng kính
  prismatic spectrograph
  phổ lăng kính
  prismatic spectrograph
  phổ lăng kính
  prismatic spectrum

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X