• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  sampling plan

  Giải thích VN: Phương pháp trích mẫu để kiểm tra quản chất lượng, bao gồm các tiêu chuẩn đặt ra để nhận hoặc không nhận khối hàng hóa dự trên phân tích [[mẫu. ]]

  Giải thích EN: A procedure for sampling and testing for quality control, including the standards set out for acceptance or rejection of lots based on sampling.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X