• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  parget

  Giải thích VN: 1. Chỉ lớp vữa, nước vôi hoặc lớp trát thô trên bề mặt tường///2. Việc trang trí tường, đặc biệt trong các hình trạm nổi cao trên [[tường. ]]

  Giải thích EN: 1. plaster, whitewash, or roughcast for coating a wall.plaster, whitewash, or roughcast for coating a wall.2. plasterwork, especially in raised ornamental figures on walls.plasterwork, especially in raised ornamental figures on walls.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X