• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  solution (of an equation)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  solution
  lời giải bằng đồ thị
  graphical solution
  lời giải chấp nhận được
  feasible solution
  lời giải chỉ dẫn
  indicating solution
  lời giải cộng tuyến
  collinear solution
  lời giải giải tích hoàn toàn
  closed form analytic solution
  lời giải gốc
  mother solution
  lời giải riêng
  particular solution
  lời giải riêng liên hợp
  conjugate eigen solution
  lời giải số
  numerical solution
  lời giải thích
  mother solution
  lời giải tổng quát
  general solution
  lời giải đầy đủ
  complete solution
  lời giải đồng bộ
  synchronous solution
  máy tính lặp lời giải
  solution repeating computer
  tính bị chặn của lời giải
  boundedness of solution
  đồ thị lời giải
  solution graph

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X