• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  solvent dewaxing

  Giải thích VN: Việc sử dụng một dung môi để hào tan sáp từ dụng dịch dầu trong đó dung dịch sáp được làm nguội bị loại bỏ bằng [[lọc. ]]

  Giải thích EN: The use of a solvent to dissolve waxes from an oil solution, in which the wax solution is chilled and removed by filtration.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X