• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  venturi flume

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  venturi flume or Venturi flume

  Giải thích VN: Một máng dẫn bị hẹp một phần cho phép đo tốc độ dòng chảy bằng cách so sánh mức nước vùng hẹp một điểm ngược [[dòng. ]]

  Giải thích EN: A flume that is constricted at one section to allow measurement of the rate of flow by comparing water levels at the constriction and at a point upstream.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X