• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bottle centrifuge

  Giải thích VN: Loại máy được thiết kế để quay tròn một tập hợp các ống nghiệm hoặc chai lọ chứa các hỗn hợp khác nhau với vận tốc lớn nhằm tách mỗi hỗn hợp thành các thành phần với mật độ khác [[nhau. ]]

  Giải thích EN: A machine designed to rapidly spin a group of test tubes or bottles filled with various mixtures, in order to separate each mixture into substances of different densities.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X