• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  flatbed plotter

  Giải thích VN: Thiết bị vẽ đồ thị bằng cách điều khiển bút chạy ngang dọc trên tờ giấy được đặt trên bề mặt phẳng, thiết bị này thể nối kèm với thiết bị đầu ra của máy vi [[tính. ]]

  Giải thích EN: A device that generates graphs by directing a pen horizontally and vertically across a sheet of paper which is affixed to a flat surface; it may be connected to a computer output device.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X