• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  tamp
  tighten

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  compact
  đèn halogen-tungsten hạ áp nén chặt
  compact low voltage tungsten halogen lamp
  compaction
  giai đoạn nén chặt
  phase of compaction
  hệ số nén chặt
  compaction ratio
  năng lượng nén chặt
  compaction energy
  nén chặt từng phần
  differential compaction
  nhánh nén chặt của đường cong nén
  compaction branch of compression curve
  sự biến dạng nén chặt
  compaction deformations
  sự nén chặt lần cuối
  additional compaction
  sự nén chặt lần cuối
  final compaction
  sự thử nghiệm nén chặt
  compaction test
  consolidation
  giai đoạn nén chặt
  phase of consolidation
  hệ số nén chặt đất
  coefficient (ofconsolidation)
  định luật nén chặt
  consolidation law
  độ nén chặt
  degree (ofconsolidation)
  impact
  pack

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  tighten

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X