• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  knob

  Giải thích VN: Một tay nắm tròn cạnh hay một núm được lắp trên một trục tác dụng trong các thao tác mở, đóng, vặn chặt hay tháo [[ra. ]]

  Giải thích EN: A rounded handle or protuberance mounted on a shaft to facilitate manual manipulation rotation to open, close, tighten, or loosen.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X