• Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  electromagnet
  nam châm điện cảm ứng
  field electromagnet
  nam châm điện cắt không tải
  no-load release electromagnet
  nam châm điện chốt
  latching electromagnet
  nam châm điện hút giữa
  hold-up electromagnet
  nam châm điện hút kéo
  attractive electromagnet
  nam châm điện kiểu thanh
  bar electromagnet
  nam châm điện phân cực
  polarized electromagnet
  nam châm điện siêu dẫn
  superconducting electromagnet
  nam châm điện siêu dẫn
  superconducting-coil electromagnet
  thanh nam châm điện
  bar electromagnet

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X