• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  Guldberg-Waage group

  Giải thích VN: Một số lượng không thứ nguyên dùng để phân tích các phản ứng hóa học trong các nung, được hiển thị trên một biểu thức liên quan tới các dung tích của các loại khí phản ứng các sản phẩm phản [[ứng. ]]

  Giải thích EN: A dimensionless number used in the analysis of chemical reactions in blast furnaces, expressed in an equation that relates volumes of reacting gases and reacting products.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X