• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  wax fractionation

  Giải thích VN: Một quy trình lọc dầu nhờn liên quan tới sự hồi phục kết tinh liên tục của dung dịch; sử dụng để sản xuất sáp lượng dầu [[thấp. ]]

  Giải thích EN: A lube-oil refining process that involves continuous solvent recovery and crystallization; used for the manufacture of waxes with low oil content from wax concentrates.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X