• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  Trauzl test

  Giải thích VN: Một phép thử xác định khả năng phá hủy tương đối của chất nổ bằng việc đo sự thay đổi trong thể tích của một lỗ hổng trong đó chứa một lượng chất nổ gây [[nổ. ]]

  Giải thích EN: A test that determines the relative disruptive power of an explosive charge by measuring the change in volume of a cavity in which a set amount of charge has been placed and exploded.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X