• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  wattle

  Giải thích VN: Cấu trúc đan bằng que, cọc hay cành cây được sử dụng để làm hàng rào, tường, mái hoặc khung công [[trình. ]]

  Giải thích EN: An interlacing of twigs or tree branches used for fence, wall, roof, or framing construction.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X