• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  Ostwald process

  Giải thích VN: Quá trình công nghiệp để sản xuất axit nitric HNO3 trong đó khí amoniac NH3 được nung nóng xúc tác thành nitơ oxit NO sau đó bị oxi hóa sinh ra nitơ dioxit NO2, NO2 sẽ phản ứng với nước tạo thành axit HNO3 [[NO. ]]

  Giải thích EN: A commercial process used to produce nitric acid in which ammonia is heated with a catalyst forming nitric oxide that is oxidized to yield nitrogen dioxide, which in turn reacts with water to yield nitric acid and nitric oxide.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X