• Thông dụng

  Danh từ.
  envelope.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  envelope
  cỡ phong
  envelope size
  khe đặt phong
  envelope slot
  kích thước phong
  envelope size
  máy in phong
  envelope printer
  tạo phong
  create envelope

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  envelope
  phong cửa sổ giấy bóng
  window envelope
  phong cửa sổ nhỏ trong suốt
  envelope with a transparent panel
  phong keo dính sẵn
  self-sealing envelope
  phong dán kín
  sealed envelope
  phong dính
  gummed envelope
  phong đã dán tem
  stamped envelope

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X