• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  diagnostics

  Giải thích VN: việc tổng hợp các kết quả trong một loạt các quá trình tự động kiểm tra các sự cố của hệ thống để tìm ra nguyên [[nhân. ]]

  Giải thích EN: The information resulting from a series of automatic tests performed on a malfunctioning system to try to determine the cause of a failure.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X