• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  Alberger process

  Giải thích VN: Một quy trình sản xuất muối bằng cách làm nóng nước biển sau đó cho đi qua cuội nhằm lọc sun phát can [[xi. ]]

  Giải thích EN: A process for manufacturing salt by heating brine under high pressure, then passing it to a graveler to remove calcium sulfate.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X