• Thông dụng

  Động từ

  To creen, to select
  Họ đã được sàng lọc kỹ lưỡng
  They have been selected carefully

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  filter screen
  filtering screen
  jig sieve
  refine
  screen
  điện thoại sàng lọc
  Screen Based Telephony (SBT)
  screening

  Giải thích VN: Quá trình kiểm tra các khôi hàng hóa để tìm các phần khiếm [[khuyết. ]]

  Giải thích EN: The process of examining job lots for defective parts. .

  sàng lọc cuộc gọi đến
  Incoming Call Screening (ICS)
  sự kiểm tra sàng lọc
  screening inspection
  sự kiểm tra sàng lọc
  screening test
  sự thử nghiệm sàng lọc
  screening inspection
  thử nghiệm sàng lọc
  screening test
  Tuyến nối truy nhập bên ngoài sàng lọc [[[Digital]] - DEC]
  Screening External Access Link [Digital - DEC] (SEAL)
  strain

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  purify
  screen
  sàng lọc (chứng khoán)
  screen (stocks)
  winnow

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X