• Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  flow pattern

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  flow diagram

  Giải thích VN: Sự tả sự bố trí vật của một chu trình, bao gồm vị trí của tất cả các hoạt động các hướng trong đó nhân sự hay vật liệu di chuyển giữa các vị trí [[đó. ]]

  Giải thích EN: A depiction of the physical layout of a process, including the locations of all activities and operations and the directions in which personnel or material travel between these locations. .

  đồ dòng nhiệt
  heat flow diagram

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X