• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  tensile

  Giải thích VN: Khả năng được căng ra hay bị [[kéo. ]]

  Giải thích EN: Capable of being stretched or drawn out.

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  tension insulator

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bracing
  sự căng dễ thao tác
  manoeuvrable bracing
  draft
  draught
  pull
  strain
  straining
  sự căng dây mực
  alignment rope straining
  stretch
  sự căng đai
  belt stretch
  stretching
  sự căng dây kéo
  tie-rod stretching
  sự căng mui bạt
  sheet stretching
  string
  tension
  sự căng băng từ
  tape tension
  sự căng bổ sung
  additional tension
  sự căng ly tâm
  centrifugal tension
  sự căng mặt ngoài
  surface tension
  sự căng sau ( tông ứng suất trước)
  post tension
  sự căng thêm
  additional tension
  sự căng trước
  initial tension
  sự căng đai
  belt tension
  sự căng đai (đai mài)
  belt tension

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  stretch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X