• Thông dụng

  Danh từ.
  top; roof; hood (of car).

  Ô tô

  Nghĩa chuyên ngành

  hood

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  exhauster
  odor
  odour
  scent
  apex
  bit
  cap
  cusp
  head
  nose

  Giải thích VN: Các đặc tính hay cấu trúc được cho giống mũi người, sử dụng trong trường hợp: phần nhô ra phía đằng trước của xe cộ, thiết bị hay một vật nào [[đó. ]]

  Giải thích EN: Any of various features or structures regarded as analogous to the human nose; specific uses include: the foremost, projecting portion of a vehicle, apparatus, or other object.

  point
  snout

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X