• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  brown-out
  brush discharge
  fire
  sự đánh lửa vòng (trên cổ góp)
  ring fire
  firing
  sự đánh lửa không đều
  irregular firing
  flashover
  igniting
  ignition
  sự đánh lửa bằng acquy
  battery ignition
  sự đánh lửa bằng manheto
  maneto ignition
  sự đánh lửa bằng tụ
  capacitor ignition
  sự đánh lửa bề mặt
  surface ignition
  sự đánh lửa do
  compression ignition
  sự đánh lửa kép
  double spark ignition or dual ignition or twin ignition
  sự đánh lửa kiểu đóng-ngắt
  make-and-break ignition
  sự đánh lửa sớm
  advance ignition
  sự đánh lửa sớm
  advanced ignition
  sự đánh lửa sớm
  premature ignition
  sự đánh lửa trễ
  ignition lag
  sự đánh lửa tự phát
  hypergolic ignition
  sụ đánh lửa tự động
  auto ignition
  sự đánh lửa điện từ
  electromagnetic ignition
  sự đánh lửa điện tử
  electronic ignition
  sự đánh lửa định trước
  fixed ignition
  sự đánh lửa đôi
  dual ignition
  spark ignition
  sự đánh lửa kép
  double spark ignition or dual ignition or twin ignition
  sparking
  sự đánh lửa chổi than
  brush sparking
  sự đánh lửa vành góp
  commutator sparking
  spark-over
  striking

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X