• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  combustion
  sự đốt cháy chậm
  slow combustion
  firing

  Giải thích VN: 1. quá trình cung cấp nhiên liệu khí vào trong 2. sự đốt cháy của một chất gây [[nổ. ]]

  Giải thích EN: 1. the process of putting fuel and air into a furnace.the process of putting fuel and air into a furnace.2. the ignition of an explosive material.the ignition of an explosive material.

  sự đốt cháy chính
  main firing
  igniting
  ignition
  sự đốt cháy ngay
  spontaneous ignition
  sự đốt cháy tức thời
  spontaneous ignition
  melting

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  firing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X