• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  entrainment

  Giải thích VN: Một quy trình bất kỳ trong đó các hạt được thu lại chuyển đi bởi một dòng chảy của khí hay chất [[lỏng. ]]

  Giải thích EN: Any process in which particulates are caught up in and then carried away by a flowing gas or liquid.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X