• Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  touch-down

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  landing
  sự hạ cánh bằng bụng
  belly landing
  sự hạ cánh bắt buộc
  forced landing
  sự hạ cánh bắt buộc
  hard landing
  sự hạ cánh bắt buộc
  rough landing
  sự hạ cánh cứng
  hard landing
  sự hạ cánh cứng
  rough landing
  sự hạ cánh khẩn cấp
  hard landing
  sự hạ cánh
  blind landing
  sự hạ cánh
  instrument landing
  sự hạ cánh ngang gió
  crosswind landing
  sự hạ cánh theo pha tuyến
  beacons and blind landing (BBL)
  sự hạ cánh thô
  hard landing
  sự hạ cánh thô
  rough landing
  sự hạ cánh trên mặt nước
  landing on water
  sự hạ cánh trôi ngang
  lateral drift landing

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  landing
  sự hạ cánh bắt buộc
  forced landing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X