• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  carving
  sự khắc trên đá
  stone carving
  sự khắc đá
  stone carving
  cutting in
  engraving
  sự khắc in điện tử
  electronic engraving
  sự khắc khuôn
  mould engraving
  sự khắc nổi
  engraving in relief
  sự khắc trên thép
  steel engraving
  sự khắc trên đá
  stone engraving
  etching
  sự khắc axit
  acid etching
  sự khắc axit quay
  spin etching
  sự khắc bản kẽm
  zinc etching
  sự khắc bằng nhiệt
  thermal etching
  sự khắc bằng điện phân
  electrolytic etching
  sự khắc ion phản ứng
  reactive ion etching
  sự khắc lõm
  intaglio etching
  sự khắc mòn bằng khí
  gas etching
  sự khắc mòn bóng
  clear etching
  sự khắc mòn quay
  spin etching
  sự khắc plasma
  plasma etching
  sự khắc điện hóa
  electrochemical etching
  incision
  inscription
  scratch
  sinking

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X