• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  spiral-mold cooling

  Giải thích VN: Quá trình làm nguội khuôn bằng cách đổ chất lỏng qua miệng xoắn ốc vào [[khuôn. ]]

  Giải thích EN: A process of cooling down a molding device by running a liquid through a spiral opening inside the mold.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X