• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  efflux
  leak
  leakage

  Giải thích VN: Mọi sự hay quá trình rỉ; sự thoát ra hay chảy vào chậm ích của các hạt hay vật [[liệu. ]]

  Giải thích EN: Any act or process of leaking; an unwanted and slow escape or entrance of particles or material.

  leaking
  trickling

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  leaks

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X