• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  standardizing

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  standardization

  Giải thích VN: Sự thiết lập các kích thước tiêu chuẩn hoặc các đặc tính tiêu chuẩn cho các dụng cụ [[]], thiết bị, cho phép thể thay đổi các thiết bị, dụng cụ ấy với [[nhau. ]]

  Giải thích EN: The establishment of standard dimensions or characteristics for fittings or components, permitting interchangeability.

  sự tiêu chuẩn hóa các kiểu
  standardization or types

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  standardization
  sự tiêu chuẩn hóa cán bộ
  standardization of staff
  sự tiêu chuẩn hóa chứng từ
  standardization of documents
  sự tiêu chuẩn hóa sản phẩm
  standardization of products

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X