• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  binary separation

  Giải thích VN: Sự tách bằng cách lọc một hỗn hợp chất lỏng của các hợp chất hai thành phần hóa [[học. ]]

  Giải thích EN: The separation by distillation or solvent extraction of a miscible liquid mixture of two chemical compounds.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X