• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  flat sheet
  flat slab

  Giải thích VN: Khi xây dựng trần nhà bằng tông cốt thép không cần phải sử dụng các trụ hoặc dầm để truyền tải từ trần qua các [[cột. ]]

  Giải thích EN: A reinforced concrete floor construction not requiring beams and girders to transmit the floor loads to the columns.

  plane plate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X