• Thông dụng

  Danh từ
  attitude

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  behaviour

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  behavior

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  attitude
  các hình thái độ
  attitude models
  sự thay đổi thái độ (của người tiêu dùng)
  attitude change
  thái độ người tiêu dùng
  consumer attitude
  thái độ tích cực
  active attitude
  thái độ trọng thương
  mercenary attitude
  việc nghiện cứu thái độ
  attitude survey
  behaviour
  thái độ chiến lược (của công ty hay nhân)
  strategic behaviour
  thái độ mua của người tiêu dùng
  consumer buying behaviour
  thái độ thỏa hiệp
  satisfying behaviour

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X