• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  filter-press
  thiết bị lọc ép (kiểu) giàn
  frame filter-press
  thiết bị lọc ép (kiểu) đĩa
  disk filter-press
  thiết bị lọc ép bão hòa lần ba
  third filter-press
  thiết bị lọc ép bão hòa lần một
  first filter-press
  thiết bị lọc ép huyết thanh
  whey filter-press
  thiết bị lọc ép kiểu bầu lọc
  chamber filter-press
  thiết bị lọc ép tấm gỗ
  wooden plate filter-press
  thiết bị lọc ép tấm nhỏ
  cooler sludge filter-press
  thiết bị lọc ép với sự cấp liệu trung tâm
  centre-feed filter-press
  thiết bị lọc ép để lọc mỡ
  lard filter-press
  thiết bị lọc ép đường
  sugar filter-press

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X