• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  birdies
  howling
  whistle
  tiếng rít bộ ngoại sai
  heterodyne whistle
  whistling
  sao băng gây tiếng rít
  whistling meteor

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X