• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  potential
  công suất khai thác tiềm năng (của một giếng)
  rated potential
  nhiệt độ tiềm năng
  potential temperature
  phép xác định tiềm năng
  potential test
  tiềm năng danh nghĩa
  rated potential
  tiềm năng dịch vụ tài sản
  asset service potential
  tiềm năng dịch vụ tổng tài sản
  gross asset service potential
  tiềm năng nhiệt động
  thermodynamic potential
  tiềm năng sản xuất
  production potential
  tiềm năng thủy lợi
  hydraulic potential
  tiềm năng thủy điện
  hydroelectric potential
  hạn tiềm năng
  potential infinity
  potential power
  reserves

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X