• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  claim
  chuyển nhượng trái quyền
  assignment of a claim
  hành sử trái quyền
  enforce a claim (to...)
  hành xử trái quyền
  exercise a claim (to...)
  sự chuyển nhượng trái quyền
  claim assignment
  sự thủ đắc trái quyền (của người khác)
  acquisition of a claim
  trái quyền thể chuyển nhượng
  assignable claim
  trái quyền còn hữu hiệu
  live claim
  trái quyền hỗ tương
  mutual claim
  trái quyền ngắn hạn
  short-term claim
  trái quyền thế chấp
  mortgage claim
  trái quyền theo luật
  legal claim
  trái quyền trong luật thương mại
  commercial claim
  trái quyền ưu tiên
  preferential claim
  financial claim

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X