• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  stallboard
  tilting batten

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  batten
  board
  boarding

  Giải thích VN: 1. Tập hợp nhiều tấm ván, hay một cấu trúc làm bằng ván. 2. Quá trình che chắn một vật nào đó bằng [[ván. ]]

  Giải thích EN: 1. a collection of boards, or a structure made with boards.a collection of boards, or a structure made with boards.2. the process of covering something with boards.the process of covering something with boards.

  deal
  fillet
  lining board
  planking
  timber covering

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X