• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  pressure tap

  Giải thích VN: Một lỗ nhỏ của một ống dẫn chất lỏng chịu áp hay một bình chứa qua đó thiết bị đo áp lực được nối nhằm xác định áp lực [[tĩnh. ]]

  Giải thích EN: A small opening in the side of a pressurized, fluid-filled pipe or vessel to which a pressure-measuring instrument is connected in order to determine static pressure. Also, PIEZOMETER OPENING, STATIC PRESSURE TAP.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X