• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  arch

  Giải thích VN: Một kết cấu cong được thiết kế sao cho khi tải tác dụng một lực theo phương thẳng đứng lên thì sẽ tác dụng lên các cột đỡ của một lực nằm [[ngang. ]]

  Giải thích EN: A curved structure designed to exert horizontal forces on its supports when subjected to vertical loads.

  vòm hình cung nhọn
  ogee arch
  segmental arch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X